ALAT (Alanin aminotransferase)

​P/S-ALAT (Alanin aminotransferase)

Referanseområde

Kvinner: 10 – 45 U/l   

Menn: 10 - 70 U/l

Indikasjoner

Utredning av leversykdommer og kontroll av parenkymatøse leversykdommer.

Prøvetaking

0,5 ml serum eller Li-Heparin plasma. Serum kan oppbevares inntil 12 timer i romtemperatur, 1 uke i kjøleskap (dersom serum er avpipettert).

Tolking

ALAT katalyserer overføring av en aminogruppe fra alanin til alfa-ketoglutarat. Man får slik dannet pyruvat og glutamat. Likevekten i reaksjonen favoriserer danning av alanin. Men in vivo er der ingen like-vekt og danning av glutamat (nitrogenkilde til ureacyclus) dominerer. ALAT-aktivitet kan påvises i mange vev, men er særlig høy i lever, der enzymet er lokalisert til hepatocyttenes cytoplasma. Ved levercelleskader kommer økte mengder ALAT ut i blodbanen via sinusoider og lymfekar. Halveringstiden av ALAT i plasma er ca. 36 timer.

Kun høye verdier har klinisk betydning: Svært høye verdier, opp til 300 ganger øvre referansegrense, sees ved hepatitt av ulike etiologier. Moderat høye verdier, opp til 25 ganger øvre referansegrense, kan sees ved gallevegsobstruksjon og leverstuvning. S-ALAT kan være forhøyet ved skader og sykdommer i skjelettmuskulatur. En rekke medikamenter, inkl. p-piller, kan gi forhøyet ALAT. Kraftig fysisk aktivitet øker aktiviteten med inntil 10 U/l. De fleste tilstander som har økt S-ASAT, har gjerne en tilsvarende, men noe mindre stigning i S-ALAT. Et unntak er akutt hepatitt, der man ofte ser S-ALAT > S-ASAT. Ved kronisk hepatitt og ved alkoholisk leversykdom er som regel S-ALAT <  S-ASAT.

 

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.