ASAT (Aspartat aminotransferase)

P/S-ASAT (Aspartat aminotransferase)

Referanseområde:

  • Kvinner: 15 – 35 U/l             
  • Menn: 15 – 45 U/l.

Indikasjoner

Evt. ved utredning av muskelsykdommer. Kan brukes i diagnostikk av myokardinfarkt; her bør Troponin og CK-MBmasse foretrekkes. Kan også brukes i diagnostikk av leversykdommer.

Prøvetaking

0,5 ml (hemolysefritt) serum eller Li-Heparin plasma. Serum kan oppbevares inntil 12 timer i romtemperatur, 5 døgn i kjøleskap og 4 uker ved –18 °C.

Tolking

ASAT katalyserer overføring av en aminogruppe fra aspartat til alfa-ketoglutarat. Man får slik dannet oxaloacetat og glutamat. Likevekten i reaksjonen favoriserer danning av aspartat. Men in vivo er der ingen likevekt og danning av glutamat (nitrogenkilde til ureacyclus) dominerer. ASAT-aktivitet kan påvises i mange vev, men er særlig høy i hjerte, lever og skjelettmuskulatur. Der er to isoenzymer, ett lokalisert til cytoplasma, det andre til mitokondrier. Halveringstiden av ASAT i plasma er ca. 10 timer. Kun høye verdier har klinisk betydning: Svært høye verdier, ofte over 10 ganger øvre referansegrense, sees ved akutt hepatitt og levercellenekrose, store knusningsskader, alvorlig vevshypoksi. Moderat høye verdier, 5-10 ganger øvre referansegrense, kan forekomme ved akutt myokardinfarkt, skjelettmuskelsykdommer, etter kirurgiske inngrep og andre traumer, cholestase og kronisk hepatitt. Stigning ved hjerteinfarkt sees 6-12 timer etter smertedebut, er maksimal etter 1-2 døgn og når utgangsverdi etter 4-7 døgn. Verdier opp til 5 ganger øvre referansegrense sees ved en rekke leversykdommer, pancreatitt og hemolyse (in vivo og in vitro). Maksimal fysisk aktivitet medfører stigning på 10-20 U/l.

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.