Albumin i urin (Stix)

U-Albumin (Stix)

Kvalitativ/semi-kvantitativ screening.

Referanseområde

Negativ

Indikasjoner

Vurdering av risiko for diabetisk nyresykdom ved type I diabetes.

Prøvetaking

Morgenurin.

Tolking

Se under U-Albumin (kvantitering)

Ved albumin stix + (pos.) og ønske om kvantitering rekvireres ny prøve til: albumin kvanitativ (vanlig metode for kvantitering). Vær oppmerksom på at prøvematerialet da er natturin med angivelse av samletid og volum. 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.