Albumin i urin (Stix)

U-Albumin (Stix)

Kvalitativ/semi-kvantitativ screening.

Referanseområde

Negativ

Indikasjoner

Vurdering av risiko for diabetisk nyresykdom ved type I diabetes.

Prøvetaking

Morgenurin.

Tolking

Se under U-Albumin (kvantitering)

Ved albumin stix + (pos.) og ønske om kvantitering rekvireres ny prøve til: albumin kvanitativ (vanlig metode for kvantitering). Vær oppmerksom på at prøvematerialet da er natturin med angivelse av samletid og volum.