Albumin

P/S-Albumin

Referanseområde

18 – 39 år: 36 - 48 g/l

40 – 69 år: 36 - 45 g/l

 ≥ 70 år: 34 - 45 g/l

Indikasjoner

 Vurdering av kolloidosmotisk trykk og hydreringsgrad. Kontroll av tilstander med forstyrret proteinsyntese eller unormale proteintap. Ødem av ukjent årsak.

Prøvetaking

0,5 ml serum eller Li-Heparin plasma.

Tolking

Albumin produseres i hepatocyttene. Molekylvekten er 66 000, halveringstid ca. 3 uker. Proteinet har to funksjoner: Det er et transportprotein for bl.a. fettsyrer, bilirubin, kalsium, kobber, sink, aldosteron, thyroxin og legemidler, og det står for 80% av det kolloidosmotiske trykk i plasma. Når konsentrasjonen i plasma synker, faller også konsentrasjonen i vevsvæske. Derfor sees som regel ikke ødemer før albuminkonsentrasjonen i plasma synker til under 20 g/l. Høye verdier sees ved dehydrering. Lave verdier forekommer ved en rekke tilstander: Redusert syntese: levercelleskade, malnutrisjon, malabsorpsjon. Økt nedbrytning: inflammasjoner. Lekkasje til ekstravaskulært rom: brannskader, sjokk, acites. Økt tap: nefrose, proteintapende gastroenteropati, brannskade.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.