Albumin/Kreatinin ratio (Urin)

U-Albumin/Kreatinin ratio                                 

Se også U-Albumin (kvantitering)

Referanseområde

< 3  mg/mmol

Mikroalbuminiuri: 3,0 til 30 >30 proteinuri

En grei tommelfingerregel for kopling mellom ratio og utskillelse i døgnurin er at døgnutskillelsen er 10 ganger ratio, altså en ratio på 7 gir en døgnutskillelse på 70 mg/24 timer.

Indikasjoner

Kontroll ved fare for nyresykdom særlig  diabetisk nyresykdom (type1)

Prøvetaking

Morgenurin

Tolking

Normalt er den mengden albumin som skilles ut i urinen meget liten, men hos diabetikere kan mengden albumin i urinen stige over det minimale, normale nivå, som et tegn på tidlig skade i nyrene. Årsaken er karskade med endrede permeabilitetsforhold i glomeruli og øket intravasalt trykk. Mellom den normale, minimale utskillelse av albumin og vanlig proteinuri er der et område der mengden albumin som skilles ut fortsatt er liten, men større enn normalt. Pasienten har da mikroalbuminuri. Denne kan kvantiteres ved oppsamling av natturin og konsentrasjonsbestemmelse i denne. Denne ubndersøkelsen er blitt erstattet med bestemmelse av Albumin/kreatinin ratio. Både albumin- og kreatinin konsentrasjonen varierer med diuresen, og en bestemmelse av dette forholdet vil gi et uttrykk for om pasienten skiller ut for mye albumin. Metoden er bedre enn samling av  natturin og bestemmelse av albumin i denne, da flere usikre ledd - kanskje særlig det usikre leddet urinsamling - går ut . En grei tommelfingerregel for kopling mellom ratio og utskillelse i døgnurin er at døgnutskillelsen er 10 ganger ratio, altså en ratio på 7 gir en døgnutskillelse på 70 mg/24 timer.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.