Alkalisk fosfataser (ALP)

​P/S-Alkalisk fosfataser  (ALP)

Referanseområde

0 - 5 mndr.: 120 – 440 U/l

6 - 24 mndr.: 120 – 375 U/l

25 mndr. - 10 år:  120 – 275 U/l

11 - 18 år: 120 – 630 U/l

>18 år: 35 – 105 U/l

Indikasjoner

Utredning og kontroll av leversykdommer. Mistanke om skjelettsykdommer med økt osteoblastaktivitet.

Prøvetaking

0,5 ml serum eller Li-Heparin plasma. Serum kan oppbevares inntil 1 døgn i romtemperatur, 5 døgn i kjøleskap.

Tolking

Alkaliske fosfataser spalter fosforsyre-estere ved pH-optimum 9-10. Uspesifikk alkalisk fosfatase finnes i plasmamembraner i mange celler, bl.a. i karendotel, tynntarmens mucosa, nyretubuli, gallegangsepitel, osteoblaster og trofoblaster (placenta). Det meste av den alkaliske fosfataseaktivitet som finnes i plasma hos voksne, kommer fra gallegangsepitel. Hos barn og ungdom kommer mesteparten fra osteoblaster. Ved gallestase induseres økt syntese av alkalisk fosfatase i gal-legangsepitelet. Kun høye verdier har klinisk betydning: Svært høye verdier, ofte over 5 ganger øvre referansegrense, sees ved Pagets disease of bone, rakitt og osteomalaci, og ved cholestase (intra- eller ekstrahepatisk). Verdier opp til 5 ganger øvre referansegrense forekommer ved beintumores, renal osteodystrofi, primær hyperparathyreoidisme, frakturer under tilheling, osteomyelitt, romoppfyllende prosesser i lever, hepatitt, inflammatorisk tarmsykdom. Aktivitet øker med opp til 50 U/l etter fettrike måltider.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.