Amylase

P/S-Amylase

Referanseområde

25 – 120 U/l

Indikasjoner

Utredning av akutt abdomen.

Prøvetaking

0,5 ml serum eller Li-Heparin plasma. Serum kan oppbevares i romtemperatur/kjøleskap i 5 døgn. Ved mistanke om akutt pancreatitt bør første prøve taes tidligst mulig og utviklingen i sykdomsforløpet følges med daglige prøver inntil tilstanden er avklaret.

Tolking

Amylase katalyserer hydrolyse av polysakkarider som stivelse og glykogen. Enzymet produseres i spyttkjertler, pancreas og tynntarmens mucosa. Spyttkjertlene og pancreas bidrar omtrent like mye til den normale amylaseaktivitet i plasma. Halveringstiden for amylase i plasma er ca. 10 timer for pancreasfraksjonen og ca. 15 timer for spyttkjertelfraksjonen. Kun høye verdier har klinisk betydning: Svært høye verdier, ofte over 10 ganger øvre referansegrense, kan sees ved akutt pancreatitt. Moderat høye verdier, 5-10 ganger øvre referansegrense, kan forekomme ved perforert ulcus duodeni, ileus og andre akutte abdominaltilstander. Verdier opp til 5 ganger øvre referansegrense kan sees ved sykdommer i spyttkjertler, f.eks. parotitt og steindannelse, ved kronisk nyresvikt, morfintilførsel (spasme i m. sphincter Oddi) og ved såkalt makroamylasemi (oftest komplekser av amylase og immunglobulin, fører til redusert ekskresjon av amylase). Skyldes økt S-Amylase redusert nyrefunksjon eller makroamylasemi, er U-Amylase normal.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.