Anti-CCP

​Serum-ANA HEp-2.

Indikasjoner

Utredning av barneleddgikt (JIA). Mistanke om autoimmun hepatitt.

I spesielle tilfeller også ved andre autoimmune lidelser, ved mistanke om autoantistoff mot annen spesifisitet enn det som inngår i ANA screening.

P/S-Anti-CCP (antistoffer mot cyclisk citrullinert peptid)

Referanseområde

Negativ: < 5 U/ml

Positivt:   ≥ 5 U/ml

Indikasjoner

Mistanke om revmatoid artritt (RA).

Prøvetaking

0,5 ml serum/plasma.

Tolking

Citrullinert peptid oppstår in vivo når den basiske aminosyren arginin blir de-aminert ved hjelp av enzymet peptidylarginin deaminase (PAD). Det er vist at dette enzymet induserer lokal citrullinering av synoviale proteiner. Slike endrede proteiner kan tenkes å bryte immunologisk toleranse og gi produksjon av autoantistoffer.

Anti-CCP har i mange studier vist seg å ha fortrinn i diagnostisering og klinisk oppfølging av RA. Det er i dag internasjonal konsensus om å benytte anti-CCP til diagnostisering av RA i tillegg til påvisning av revmatoid faktor (RF-test), som har lavere spesifisitet for RA.

Anti-CCP har høy spesifisitet og har diagnostisk betydning hos pasienter med uklare artrittsymptomer. Diagnosen kan imidlertid ikke stilles på grunnlag av påvist antistoff alene. Anti-CCP resultater må brukes i sammenheng med andre kliniske data, f. eks. symptomer, medisinsk historikk osv.