Anti-CCP

​Serum-ANA HEp-2.

Indikasjoner

Utredning av barneleddgikt (JIA). Mistanke om autoimmun hepatitt.

I spesielle tilfeller også ved andre autoimmune lidelser, ved mistanke om autoantistoff mot annen spesifisitet enn det som inngår i ANA screening.

P/S-Anti-CCP (antistoffer mot cyclisk citrullinert peptid)

Referanseområde

Negativ: < 5 U/ml

Positivt:   ≥ 5 U/ml

Indikasjoner

Mistanke om revmatoid artritt (RA).

Prøvetaking

0,5 ml serum/plasma.

Tolking

Citrullinert peptid oppstår in vivo når den basiske aminosyren arginin blir de-aminert ved hjelp av enzymet peptidylarginin deaminase (PAD). Det er vist at dette enzymet induserer lokal citrullinering av synoviale proteiner. Slike endrede proteiner kan tenkes å bryte immunologisk toleranse og gi produksjon av autoantistoffer.

Anti-CCP har i mange studier vist seg å ha fortrinn i diagnostisering og klinisk oppfølging av RA. Det er i dag internasjonal konsensus om å benytte anti-CCP til diagnostisering av RA i tillegg til påvisning av revmatoid faktor (RF-test), som har lavere spesifisitet for RA.

Anti-CCP har høy spesifisitet og har diagnostisk betydning hos pasienter med uklare artrittsymptomer. Diagnosen kan imidlertid ikke stilles på grunnlag av påvist antistoff alene. Anti-CCP resultater må brukes i sammenheng med andre kliniske data, f. eks. symptomer, medisinsk historikk osv.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.