Anti-TPO (Antistoff mot thyreoidea peroxidase)

P/S-Anti-TPO (Antistoff mot thyreoidea peroxidase)

Referanseområde

Negativt < 15 IU/ml.

Indikasjoner

Utredning av autoimmun thyreoideasykdom, spes. Hashimoto, Graves sykdom, andre autoimmune sykdommer, kan sees uten sykdom.

Prøvetaking

1 ml serum eller Li-Heparin plasma.

Tolking

Ved autoimmun thyreoidea-sykdom  medregnet Graves sykdom finnes ofte forhøyede verdier. Forhøyet verdi kan også forekomme uten at det foreligger autoimmun thyreoidea-sykdom.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.