B12-vitamin

​P/S-Kobalamin (B12)

Referanseområde

 175 – 700 pmol/l.

Indikasjoner

Utredning av anemi. Mistanke om B-12-mangel som årsak til nevrologiske eller psykiske plager (ved vitamin B-12 mangel kan nevrologiske symptomer debutere før anemien).

Prøvetaking

0,5 ml serum eller Li-Heparin plasma.

Tolking

 Klart for lave verdier, under 95 pmol/l, tyder på vitamin B-12 mangel. Dette kan skyldes redusert inntak eller redusert absorpsjon. Litt lave verdier, 95 - 150 pmol/l, representerer en overgangssone, der sannsynlighet for vitamin B-12 mangel er liten. Høye verdier, over 700 pmol/l, forekommer ved behandling med vitamin B-12, visse myeloproliferative tilstander og ved levercelleskade.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.