Bilirubin (total)

​P/S-Bilirubin (total)

Referanseområde 

Total bilirubin: 5 – 25 mmol/l

Indikasjoner

Utredning ved mistanke om ikterus. Behandlingskontroll ved ikteriske tilstander. Ikterus hos nyfødte. Hemolyttiske anemier.

Prøvetaking

0,5 ml (hemolysefritt) serum eller Li-Heparin plasma. (Lysømfintlig.) Beskytt prøve-glass mot lys.

Tolking

Total Bilirubin består av følgende komponenter:

  • Bilirubin ukonjugert (Bu)
  • Bilirubin konjugert (Bc)
  • Bilirubin-delta (bilirubin kovalent  bundet til plasmaprotein) (B-delta) = TBIL- (Bu+Bc)

Hos nyfødte under 15 dager er der meget lite delta-bilirubin. Hos nyfødte er derfor total bilirubin (Bilirubin total neonatal) lik summen av ukonjugert og konjugert bilirubin.

Bilirubin er et nedbrytningsprodukt av hem, den jernholdige prostetiske gruppe i hemoglobin, myoglobin og div. enzymer. Omkring 80% av det bilirubin som dannes hver dag, kommer fra nedbrytning av gamle erytrocytter. Resten stammer fra hemoglobinnedbrytning pga. ineffektiv erytropoiese og nedbrytning av andre hemholdige proteiner. I plasma er bilirubin bundet til albumin. Leveren tar opp bilirubin fra albumin, konjugerer det til glukuronsyre og utskiller konjugatet i gallen. Høye verdier av Bc sees ved lever- og gallevegssykdommer, og ved økt destruksjon av erytrocytter. Hyperbilirubinemien vil være ukonjugert (Bu) ved hemolytisk anemi, ineffektiv erytropoiese (folat- eller vitamin B-12-mangel), polycytemi, indre blødning, neonatal ikterus, Gilberts syndrom og Crigler-Najjars sykdom, og ved svær levercelleskade. Konjugert hyperbilirubinemi (Bc) sees ved levercelleskade, cholestase og ved Dubin-Johnson- og Rotor syndrom.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.