Blod i fæces (Hemofec)

F-Blod i fæces (Hemofec)

Referanseområde

 >10 sek.: negativt, 1-10 sek.: positivt, x sek. eller momentant: pos.

Indikasjoner

Påvisning av blod i fæces ved mistanke om okkulte blødninger i gastro-intestinaltractus.

Prøvetaking

Sendes på "Slide for feces-test" (Med-Kjemi A/S).  Som et minimum anbefales det å undersøke dobbeltprøver på 3 faecesprøver (fra ulike dager). Testen er basert på hemoglobinets peroksydaseaktivitet. Matvarer som kan inneholde peroksydaser, må utelukkes fra kosten minst 4 døgn før første prøve og i hele prøveperioden. Dette gjelder kjøtt, blodmat, innmat, fisk med mørkt kjøtt, rå grønnsaker og frisk frukt. Steroidholdige legemidler og acetylsalicylsyre (kan gi småblødninger i ventrikkelen), jerntabletter (kan gi falsk positivt svar) og ascorbinsyrepreparater (kan gi falsk negativt svar) må ikke brukes siste 4 døgn før første prøve og i hele prøveperioden. Alkohol bør unngåes i prøveperioden. Diettforskrifter er vedlagt slide-pakken.

Tolking

Friske personer taper ca. 1-2 ml blod pr. døgn via tarmkanalen. Mer enn 2-3 ml blod pr. døgn eller ca. 2 ml blod pr. 100 g faeces regnes som patologisk. Positiv test kan forventes i 10-35% av tilfeller med ca. 2 ml blod pr. 100 g faeces, og i 80-90% av tilfeller med ca. 5 ml blod pr. 100 g faeces. Testen er av størst verdi ved diagnostikk av cancer proximalt i colon, da disse kan være symptomfrie til langt ut i forløpet. Ved rektalcancer er testens sensitivitet for blødning mindre, fordi innblanding av blodet i faeces er ujevn. Testen er av mindre verdi ved mistanke om cancer i øvre gastrointestinaltractus.

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.