Viktig informasjon til pasientar og besøkande på sjukehuset

Hjelp oss å begrense koronasmitte.

Til deg som har fått innkalling til time

 1. Du skal ikkje møte til timen viss du har luftvegssymptom, feber eller andre teikn som kan bety smitte av koronaviruset. Kontakt oss for ny avtale.
 2. Ikkje møt opp meir enn 15 min. før timen. Vi kan ikkje ha for mange på venterommet samtidig.
 3. Vi oppmodar alle til å vurdere om ein kan kome åleine til oppsett time. Barn eller andre med særskilt behov for assistanse oppmodast til å ha med kun 1 ledsager.
 4. Sjekk lokale rutiner for smittevern FØR du møter. Det kan vere adgangskontroll. Dette kan ta litt tid. Ved mistanke om smitte blir du sendt heim.


Når du kjem til sjukehuset må du vere førebudd på følgjande

 • Møte i adgangskontrollen ved hovudinngangane
 • Få spørsmål for å avklare risiko for covid-19
 • Du blir registrert. Vi må ha oversikt om det blir behov for smittesporing
 • Halde avstand til tilsette og andre pasientar/besøkande for å avgrense smitte
 • Vere ekstra påpasseleg med handhygiene
 • Halde 1 meter avstand til den du skal besøke


Visittid og prinsipp for besøk ved våre sjukehus

 • Vi oppfordrar pårørande til å unngå besøk på sjukehusa og institusjonane med mindre det er heilt nødvendig
 • Alle besøk skal framleis avtalast på telefon på førehand
 • Anbefalt besøkslengde er satt til 30 minutt, med mindre noko anna er avtalt med behandlande personell
 • Kjernetida for besøk er mellom kl. 17.00 og kl. 19.00 på kvardagar og mellom kl. 16.00 – 18.00 på helg.
 • Pasientar kan ha eitt besøk med maksimalt to personar per dag
 • På fleirsengsrom kan berre èin pasient ha besøk om gangen
 • Besøkande på sengepost skal bruke munnbind
  (ta med eigne munnbind) 
 • Besøk til kritisk sjuke eller døyande har unntak, og kan avtalast med avdelinga
 • Besøkande med luftvegssymptom eller bekrefta Covid-19, samt dei som er definert som nærkontakt eller har vore i utlandet (gjeld alle land) dei siste ti dagane, skal som hovudregel ikkje besøke sjukehus eller helseinstitusjonar i HMR. Unntak kan innvilgast for kritisk sjuke og/eller døande. Besøkende må da følge anbefalte smittevernråd, samt bruke kirurgisk munnbind under besøket.

 

Relatert

Informasjon til fødande og partnar i samband med covid-19
Folkehelseinstituttets oppdaterte råd og informasjon til befolkningen

Fann du det du leita etter?