Viktig informasjon til pasientar og besøkande på sjukehuset

Hjelp oss å begrense koronasmitte.

​Besøksstopp ved alle våre institusjonar

For å avgrense antal personar som er innom sjukehusa og institusjonane i Helse Møre og Romsdal har vi innført besøksstopp fram til 15. april (forlenga frå 12. april). Besøksstopp har frå 22. mars vore gjeldande for våre institusjonar i Ålesund kommune, men er no overført til å gjelde alle einingar.

Tiltaket omfattar ikkje besøkande til pasientar i livets siste fase og partnar/ledsagar til fødande, barselkvinner og barn. Slike besøk må avtalast direkte med avdelingane.

Til deg som har fått innkalling til time

 1. Pasientar som  har vore i utlandet, Oslo eller i kommunar med tiltaksnivå A, B og C dei siste ti dagane før avtalen skal ikkje møte, men ringe oss først.
  • Om du har besøk frå desse kommunane så har ikkje det innverknad på timen/avtalen din
 2. Du skal ikkje møte til timen viss du har luftvegssymptom, feber eller andre teikn som kan bety smitte av koronaviruset. Kontakt oss for ny avtale.
 3. Ikkje møt opp meir enn 15 min. før timen. Vi kan ikkje ha for mange på venterommet samtidig.
 4. Vi oppmodar alle til å vurdere om ein kan kome åleine til oppsett time. Barn eller andre med særskilt behov for assistanse oppmodast til å ha med kun 1 ledsager.
 5. Sjekk lokale rutiner for smittevern FØR du møter. Adgangskontrollen kan ta litt tid. Ved mistanke om smitte blir du sendt heim.

Når du kjem til sjukehuset må du vere førebudd på følgjande

 • Møte i adgangskontrollen ved hovudinngangane
 • Få spørsmål for å avklare risiko for covid-19
 • Du blir registrert. Vi må ha oversikt om det blir behov for smittesporing
 • Å halde avstand til tilsette og andre pasientar/besøkande for å avgrense smitte
 • Vere ekstra påpasseleg med handhygiene
 • Vi tilrår alle* pasientar, med eventuell ledsager, å bruke munnbind ved oppmøte til time. På grunn av andre smitteverntiltak som er iverksett, med adgangskontroll, screening og oppfølging, er munnbind hos oss ei tilråding, og ikkje eit påbod

*Gjeld ikkje dei under 12 år eller personar som av medisinske årsaker ikkje kan bruke munnbind.

Relatert

Fann du det du leita etter?