aPTT (aktivert partiell tromboplastintid)

​P-aPTT (aktivert partiell tromboplastintid)

Referanseområde

  •  30 - 42 sekunder.

Indikasjoner

Utredning av blødningstilstander. Kontroll av heparin-behandling.

Prøvetaking

1 ml citrat-plasma. (Citratblod sentrifugeres  i 15 minutter ved 2 500 g). Analyseres innen 1 time ved heparinbehandling, ellers innen 3 timer.

Terapeutisk område

For heparinbehandling: 2-3 ganger øvre grenseverdien av referanseområdet.

Tolking

Testen er følsom for koagulasjonsfaktorene II, V, VIII, IX, X, XI og XII. Denne testen er mer følsom for faktormangel enn den gamle Cephotesten og ansees som veldig sensitiv for heparin og lupus antikoagulans. Forlenget aPTT sees når faktor VIII eller faktor IX er mindre enn 20% av normalnivå, når fibrinogen er mindre enn 0,3 g/l, og ved heparinbehandling. Høye verdier kan også ses hos mange pasienter med lupus antikoagulant og hos noen med von Willebrands sykdom.

 

Fann du det du leita etter?
Tilbakemeldinga vil ikkje bli svart på. Ikkje send personleg informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.