HELSENORGE

ADHD - Vaksne - Kristiansund

Gruppeopplæring, 11.09.2017-12.09.2017, DPS poliklinikk Kristiansund

Tema er «Å meistre livet med ADHD».

Tema er «Å meistre livet med ADHD». Det er innlegg frå farmasøyt, fysioterapeut, og psykolog mm. NAV, kommunens Koordinerings- og tildelingstenesta, Kristiansund vidaregåande skule og ein brukerrepresentant opplyser om tilrettelegging i hverdagen.

Påmeldingsfrist:

5. september 2017

Påmelding til:

Psykiatrisk poliklinikk tlf 71 12 33 35

Kursavgift:

Kr 345,-

Kursbrosjyre


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurset. Henvisningen kan ordnes pr tlf til ditt fastlegekontor. Henvisningen sendes elektronisk til psykiatrisk poliklinikk Kr.sund

Når og kor

Dato
11.09.2017-12.09.2017 
Klokkeslett
Stad
Kristiansund sjukehus
Auditoriet
 
Arrangør
DPS poliklinikk Kristiansund
Lærings- og meistringssenteret Helse MR, ADHD Norge-avdeling Møre og Romsdal. 
Kontaktinformasjon
Lærings- og meistringssenteret. Tlf. 71 12 09 98/71 12 09 99
 

Påmeldingsfrist: 5. september 2017

Psykiatrisk poliklinikk tlf 71 12 33 35

Kursavgift:

Kr 345,-

Kursavgiften påføres egenandelskortet. Kurset er gratis for dei som har frikort. Faktura sendes i etterkant av kurset.

Kaffi/te, frukt og lunsj:

Kr 260 pr person for begge dagar.

Kun kaffi/te, frukt: Kr 120 pr person for begge dagar

Faktura sendast i etterkant av kurset. Gje beskjed dersom du ikkje ønskjer bevertning.

Bindande påmelding:

Det er bindande påmelding . Ved ikkje møtt vil den enkelte bli belasta med kr 344,-.

Venleg gje beskjed i god tid dersom det er særskilde behov vi skal ta omsyn til f.eks. kost, høyrsel etc. eller om du ønsker at en pårørende skal være med.

Tenk gjerne gjennom spørsmål på førehand.

Fann du det du leita etter?