HELSENORGE

ADHD/ADD – hyperkinetisk forstyrrelse - Molde

Gruppeopplæring, 04.06.2020-10.06.2020, BUP poliklinikk Molde

Opplæring for foreldre/foresatte til barn med ADHD/ADD – hyperkinetisk forstyrrelse

Som en del av behandlingstilbudet ved BUP Molde kan dere foreldre delta på dette 2 dagers kurset.

Vi tar blandt annet opp:

  • Medikamentell behandling og oppfølging
  • Tilrettelegging i barnehage og skole
  • Å være foreldre
  • Livet med ADHD
  • Fysisk aktivitet og fritidstilbud


Brosjyre med mer informasjon kommer.


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Som en del av behandlingstilbudet ved BUP Molde er dere foreldre meldt på vårt 2 dagers kurs:
 «Opplæring for foresatte til barn med hyperkinetisk forstyrrelse (ADHD/ADD)»

Dersom du ikke kan delta på kurset, gi beskjed til nedenstående telefon:

Klinikk for kvinner, barn og unge, Psykisk helsevern Poliklinikk,
Molde sjukehus: Tlf.: 71 21 73 60

Når og kor

Dato
04.06.2020-10.06.2020 
Klokkeslett
09:00-15:00 2 dager
Stad
Knausensenteret
Nøisomhedsveien 12
 
Arrangør
BUP poliklinikk Molde
 
Medarrangør

Lærings- og mestringssenteret
Fagseksjon skole, Molde kommune
ADHD-foreningen
Vårres brukerstyrte senter

Kontaktinformasjon
Klinikk for kvinner, barn og unge, Psykisk helsevern Poliklinikk,
Molde sjukehus: Tlf.: 71 21 73 60
 

Opplæringspenger:

De fleste foreldre får dekket fravær gjennom sin arbeidsgiver da dette ansees som en del av behandlingstilbudet av barnet ved BUP. Dersom man ikke får dekket dette, ta kontakt med kursleder for nærmere info om opplæringspenger.

Fann du det du leita etter?