HELSENORGE

Artrosekurs - Kristiansund

Gruppeopplæring, 13.11.2017-14.11.2017, Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk, Kristiansund

Eit kurs for deg med artrose – som ikkje er nyoperert.

Tema

  • Kva er artrose?
  • Medisinar
  • Kosthald
  • Bevegelse/øvelsar og artrose
  • Kvardagsmeistring
  • Ein brukar fortel om å leve med artrose

Kurset går over to dagar frå kl 09:00 - kl 14:00.

Påmeldingsfrist:

6. november 2017

Påmelding

Bindande påmelding til Lærings- og meistringssenteret på telefon 71 12 09 99/71 12 09 98.
 

Program


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Må ha henvisning fra lege for å delta på kurset. Henvisning kan ordnes pr tlf til ditt fastlegekontor. Henvisningen sendes elektronisk til Kirurgisk poliklinikk, Kristiansund sjukehus

Når og kor

Dato
13.11.2017-14.11.2017 
Klokkeslett
09:00-14:00
Stad
Kristiansund sjukehus
Auditoriet
 
Arrangør
Kirurgisk og ortopedisk poliklinikk Kristiansund
i samarbeid med Læring og meistringssenteret og Kristiansund Revmatikerforening m.fl. 
Kontaktinformasjon
Lærings- og meistringssenteret på telefon 71 12 09 99/71 12 09 98.
 

Kursavgift

Kurset har ein eigendel på 345 kroner. Denne kan du føre på eigendelskortet. Ved forfall utan beskjed blir det fakturert dobbel eigendel. Faktura vert sendt i etterkant av kurset.
Gratis for den som har frikort.
Informasjon om refusjon av reiseutgifter blir gitt på kurset.

Lunsj

Prisen for lunsj, inkludert kaffi, te og frukt, er 260 kroner totalt for begge dagane.
Meld frå ved påmelding om spesielle behov (kost, høyrsel) og viss du ikkje ønsker lunsj.
Faktura blir sendt i etterkant.

Fann du det du leita etter?