HELSENORGE

Asperger syndrom - for foreldre - Kristiansund

Kurs, 23.01.2018-30.01.2018, BUP poliklinikk Kristiansund, BUP poliklinikk Molde, Avdeling for psykisk helsevern barn og ungdom, Avdeling for habilitering av barn og unge, Habilitering barn og ungdom Kristiansund


Opplæring for foreldre/føresette til ungdom 13-18 år med autismespektervanskar/Asperger syndrom. Det er to dagssamlingar i januar og ein oppfølgingsdag i august 2018. 

Les meir i vedlagt invitasjon!

Når og kor

Dato
23.01.2018-30.01.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30
Stad
Kristiansund sjukehus
I BUP sine lokaler like ved hovudsjukehuset, Sykehusgaten 2.
 
Arrangør
Avdeling for psykisk helsevern barn og unge, Habilitering barn og ungdom Kristiansund, BUP poliklinikk Molde, BUP poliklinikk Kristiansund
i sammarbeid med Læring og meistringssenteret. 
Fann du det du leita etter?