Helsenorge

Asperger syndrom - for unge vaksne - Molde

Gruppeopplæring, 26.10.2017, Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal

Temadag for unge vaksne med Asperger syndrom (18-30 år). Vi har 10 plassar på denne temadagen. Påmeldingsfrist 15. oktober.

Programmet for dagen

08.45 Oppmøte

09.00 Asperger syndrom: Diagnosekriterium, kvardagsutfordringar og meistringsstrategiar

11.45 Enkel servering

12.30 Asperger syndrom: Diagnosekriterium, kvardagsutfordringar og meistringsstrategiar held fram

15.00 Oppsummering, vegen vidare

15.30 Heimreise

Når og kor

Dato
26.10.2017 
Klokkeslett
08:45-15:30
Stad
Sagbakken hus 2
Bjørnstjerne Bjørnsons vei 78, 6407 Molde
(like ved Molde sjukehus)
 
Arrangør
Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal
 
Kontaktinformasjon
For påmelding eller spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 71 12 31 00.

Kontaktperson: Aud Sissel Løvoll Suoranta.
 
Meir informasjon
aud.sissel.lovoll.suranta@helse-mr.no  

Eigendel og rettar

Lunsj

kr. 100,- pr person. Vi sender rekning.

Opplæringspengar

Kurset gir gyldig skulefråver. Du kan søke NAV om opplæringspengar som inneber ar yrkesaktive kan få dekt tapt arbeidsforteneste og dekking av reiseutgifter.

Velkomen!

Fann du det du leita etter?