HELSENORGE

Asperger syndrom - unge vaksne - Molde

Gruppeopplæring, 02.03.2017-27.04.2017, Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal

Kurs for mennesker med Asperger syndrom 18 – 30 år

Vi planlegger en gruppe med 5 – 8 deltakere av begge kjønn. 8 møter.

KURSPROGRAM

  • Bli kjent med hverandre.

  • Å lære om seg selv

  • Likheter og forskjeller

  • Selvhjelp

  • Hvem kan evt. gi slik hjelp?

  • Finnes det hjelpemiddel?

  • Kjenne igjen og sortere.

  • Vennskap/ kjærester.

  • Arbeid/dagaktivitet/ fritid.

I tillegg kan du ta opp tema du ønsker.


Hver gang har vi pause med noe å spise og drikke.


Dersom du ønsker det, kan du ta med deg noen første gangen.

Når og kor

Dato
02.03.2017-27.04.2017 
Klokkeslett
Stad
Molde sjukehus
Voksenhabiliteringstjenesten sine lokaler
Adresse:
Bjørnstjerne Bjørnsons vei 45 - 47, 6405 Molde
(murhuset nedenfor Molde sjukehus.)
 
Arrangør
Spesialisert habilitering Nordmøre og Romsdal
 
Kontaktinformasjon
Kontaktperson:
Aud Sissel Løvoll Suoranta,
Seksjon for voksenhabilitering, Molde sjukehus
Telefon: 71 12 31 25/ 415 53 870

Aud.Sissel.lovoll.Suoranta@helse-mr.no 
 
Fann du det du leita etter?