Atopisk eksem - Kristiansund

Kurs for foreldre til små barn og aktuelle fagpersoner.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Foreldre henvises til kurset i barnets navn. Dette kan fastlege eller lege på barnepoliklinikken gjøre.
Henvisning sendes elektronisk til:
Pediatrisk poliklinikk, Kristiansund sjukehus

Målgruppe:

Foreldre/foresatte, ansatte i barnehager, helsestasjon og andre aktuelle fagpersoner.

Tema

  • Eksem hos barn
  • Tips og råd
  • Trygderettigheter
  • Å ha et barn med eksem
  • Kosthold og allergi
  • Om NAAF
  • Behandlingsprodukter
  • Gruppeinndeling med praktisk rettet eksembehandling og erfaringsutveksling

Kursavgift

Kurset er gratis for foreldre. Ingen kursavgift for fagfolk.

Rettigheter

Se https://helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeopplering

Foreldre kan søke NAV om opplæringspenger for å få dekt tapt arbeidsfortjeneste og reiseutgifter. Nærmere informasjon vil bli gitt ved oppstart av kurset.

Kaffe/te, frukt og lunch

Kr. 120,- per person. Faktura sendes i etterkant. Gi beskjed dersom du ikke ønsker bevertning.
 
Vennligst gi beskjed i god tid hvis det er spesielle behov vi skal ta hensyn til, for eksempel kost.


Fann du det du leita etter?