HELSENORGE

Autisme - Asperger, Kristiansund

Opplæring for barn frå 8 til 13 år med autismespektervanskar / Asperger syndrom og som ønskjer kunnskap om og forståing i forhold til seg sjølv og diagnosen.
Les meir i vedlagt invitasjon!
Fann du det du leita etter?