HELSENORGE

Autismespektervanskar/Asperger syndrom- barn - Kristiansund

Gruppeopplæring, 19.10.2017-24.11.2017

For barn som ynskjer kunnskap om og forståing i forhold til seg sjølv og diagnosen.

Hver gang starter vi med:

 • Kunnskap/å lære om seg selv, aktivitet og avslutter med å spise

Tema «Å lære om seg selv»:

 • Bli kjent med hverandre
 • Hvordan er vi like og alle er forskjellige!
 • Personligheten og følelsene mine. Hva en liker å gjøre/er god på
 • Funksjonshemming. Hva er Asperger syndrom/autisme?
 • Hva er jeg god på og hva trenger jeg tolk/støtte til.
 • Vi snakker om hvordan hjernen til de med Asperger/autisme er
  annerledes fra andre, og hva som er bra med det og hva kan være
  vanskelig.

I tillegg kan du ta opp tema du ønsker.

Sysken kan være med 3. og 9. november

Besteforeldre kan være med 16. november

Påmeldingsfrist:
1. september

Kursbrosjyre

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å kunne delta må du ha ei tilvising frå din lege. Tilvisinga kan ordnas per telefon til ditt fastlegekontor.

Tilvising sendast elektronisk til: ellen.pauline.brattoy@helse-mr.no 

Når og kor

Dato
19.10.2017-24.11.2017 
Klokkeslett
09:00-11:00
Stad
Dale dagsenter, Bekkefaret 13 Kristiansund
 
Arrangør
Kristiansund sjukehus, poliklinikk BUP 
Kontaktinformasjon
Ellen Brattøy
telefon: 71 12 17 10
SMS 401 75 741
 

Påmelding til:

Poliklinikk BUP, 71 12 17 10

Kursavgift:

Kurset er gratis

Kaffi/te, frukt og lunsj:

Kr 600 per person for heile kurset
Faktura sendast i etterkant av kurset. Gje beskjed dersom du ikkje ønskjer bevertning.

Bindande påmelding:

Det er bindande påmelding . Ved ikkje møtt vil den enkelte bli belasta med eit gebyr som or tiden er på kr. 345 (BUP)/kr. 690 (HABU).

Venleg gje beskjed i god tid dersom det er særskilde behov vi skal ta omsyn til f.eks. kost, høyrsel etc.

Tenk gjerne gjennom spørsmål på førehand.

Fann du det du leita etter?