HELSENORGE

Autismespektervanskar/Asperger syndrom-foreldre/foresatte - Kristiansund

Gruppeopplæring, 19.09.2017-27.09.2017

Veksling mellom informasjon og samtale i gruppa om korleis meistre kvardagen.

Program dag 1

08.30 - 9.00 Registrering, kaffe/te
09.00 Velkommen. Presentasjon
10.30 Foreldrerollen ved foreldrerepresentant
11.30 Felles lunsj
12.30 - 15.30 Hva er Autismespektervansker v/overlege og barnepsykiater Berit Jørgenvåg
- Hva vet vi om årsaker, tilleggsvansker, familieperspektivet,
og åpenhet om diagnose


Program dag 2

09.00 Behov for tilrettelegging og mestring av hverdagen
11.45 Felles lunsj
12.45 Behov for tilrettelegging og mestring av hverdagen
14.00 Autismeforeningen fylkeslaget i M&R
Hverdagsutfordringer ved André Tangen
15.00 Oppsummering
15.30 Avslutning


Eventuelt planlegging av oppfølgingsdag senere i høst sammen med
Autismeforeningen i Møre og Romsdal   kursbrosjyre.

Påmeldingsfrist:

1. september

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å kunne delta må du ha ei tilvising frå din lege. Tilvisinga kan ordnas per telefon til ditt fastlegekontor.

Tilvising sendast elektronisk til: ellen.pauline.brattoy@helse-mr.no

Når og kor

Dato
19.09.2017-27.09.2017 
Klokkeslett
Stad
Kristiansund sjukehus
Kristiansund sjukehus, poliklinikk BUP, Sykehusgate 2
 
Arrangør
Kristiansund sjukehus, poliklinikk BUP 
Kontaktinformasjon
Ellen Brattøy
telefon 71 12 17 10
SMS 401 75 741
 

Påmelding til:

Poliklinikk BUP, 71 12 17 10

Kursavgift:

Kurset er gratis

Kaffi/te, frukt og lunsj:

Kr 300 per person for begge dagane
Faktura sendast i etterkant av kurset. Gje beskjed dersom du ikkje ønskjer bevertning.

Bindande påmelding:

Det er bindande påmelding . Ved ikkje møtt vil den enkelte bli belasta med eit gebyr som or tiden er på kr. 345 (BUP)/kr. 690 (HABU).

Venleg gje beskjed i god tid dersom det er særskilde behov vi skal ta omsyn til f.eks. kost, høyrsel etc.

Tenk gjerne gjennom spørsmål på førehand.

Fann du det du leita etter?