HELSENORGE

Barn som pårørande -Temakveld - Molde

Temakveld, 05.09.2017

Kva med barna når dei vaksne har det vanskelig?
Rus og psykisk problem kan være ein del av livet i mange familiar .
På kva måte kan foreldre støtte og hjelpe barna sine i ein slik situasjon?

Foredrag ved
Jan Steneby
frå organisasjonen Voksne for Barn

Ta gjerne med din partner, behandlar, saksbehandlar eller noen andre om du ønskjer det.

Når og kor

Dato
05.09.2017 
Klokkeslett
18:00-20:00
Stad
Steinbruddet
Julsundsveien 47b
 
Arrangør
St. Olav Hospital, Helse Møre og Romsdal og Molde kommune 
Kontaktinformasjon
Karine Aarsund
 
Meir informasjon
Karine.Nossen.Aarsund@helse-mr.no  

Temakvelden er gratis å være med på.

Meld ifra til den du fikk invitasjonen frå om du ynskjer å være med, eller meld deg på direkte til Karine Aarsund;  Karine.Nossen.Aarsund@helse-mr.no

Behandlarar bruker same mailadresse til påmelding.

Fann du det du leita etter?