HELSENORGE

Barn som pårørende konferanse 2017

Fagseminar, 27.11.2017

Årets regionale Barn som pårørende konferanse arrangeres mandag 27.november 2017.

Barn som vokser opp med foreldre som er alvorlig syke og skadde, psykisk syke eller rusavhengige kan selv være i faresonen for å utvikle sykdom. Bekymringene og ansvaret foreldrene har for sine barn kan også være med på å forsinke tilfriskningen.

Helse Midt-Norge RHF i samarbeid med regionalt nettverk ved helseforetakene - Barn som pårørende, ønsker fokus på godt forebyggende arbeid hos barn som pårørende, pasientforløpet, brukermedvirkning og samhandling derfor inviterer vi til en regional dagskonferanse om temaet.

Vi ønsker å invitere følgende målgrupper:

  • Pårørende 
  • Interesse- og brukerorganisasjoner 
  • Ledere 
  • Fastleger og helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten 
  • Kompetanse og forskningsmiljø
  • Barnevern
  • Barnehager, skole og helsesøstre

Den regionale dagskonferansen vil by på historier fra pårørende og pasienter og vi vil få et innblikk i hva som gjøres i Midt-Norge både innen kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Når og kor

Dato
27.11.2017 
Klokkeslett
Stad
Scandic Hell, Stjørdal
 
Arrangør
Helse Midt-Norge i samarbeid med regionalt nettverk ved helseforetakene - Barn som pårørende 
Kontaktinformasjon
Ann-Harriet Dalen
 
Meir informasjon
ann.harriet.dalen@helse-midt.no  

Praktiske opplysninger:
Påmelding og pris: deltakeravgift kr 400,-
Påmeldingsskjema: https://www.deltager.no/barn_som_paarorende
Overnatting må den enkelte bestille selv.

Link til program og påmelding

Fann du det du leita etter?