HELSENORGE

CSF/ME - Molde - Digitalt/ fysisk

Gruppeopplæring for personar med kronisk utmattelsessyndrom (ME) og deira pårørande. To av kursdagane er fysiske (valfritt).

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du blir automatisk påmeldt når lege sender ei henvisning merka med "ME-kurs". Henvisning sendast elektronisk til Nevrologisk inntakskontor, Molde sjukehus. 
Oppgi e-postadresse og om evt. pårørande ønsker å delta. Pårørande treng ikkje eiga henvisning.

Dersom kurset vert fullt vil du bli satt på venteliste og får beskjed om dette.

KVOFOR DELTA PÅ KURS

For deg med ME. Pårørande er også velkomne til å delta.

INNHALD

Tema som:

  • Kva veit vi om SDF/ME? ved nevrolog
  • Avspenning og fysisk aktivitet ved spesialfysioterapeut
  • Å leve med ME - ved brukarrepresentant
  • Info om ME-foreningen
  • CSF/ME og stress, søvn ved nevropsykolog
  • Rettigheiter ved sosionom
  • Kosthald og CSF/ME ved klinisk ernæringsfysiolog
  • Veien videre ved fleire fagpersonar + brukarrepresentant frå Frisklivssentralen i Molde

Kursprogram og info vert sendt ut per e-post. Med atterhald om endringar.

PRAKTISK INFORMASJON

Vi har lagt opp til at 1. og 4. kursdag er fysiske (i Molde), men dersom du ikke greier å delta fysisk eller ynskjer dette kan du delta digitalt alle fire kursdagane. Dag 2 og 3 er kun digitale.

Gi beskjed om du møter fysisk dag 1 og 4 eller om du ikke kan møte en dag. Du kan ringe Astrid L. Solem i Lærings- og mestringssenteret på tlf. 930 91 816 for å gi beskjed om dette. Du kan også gi beskjed samme dag dersom du ser at du ikke er i form på kursdagen.

Lunsj kostar kr. 130 ved fysisk oppmøte, faktura sendast i etterkant av kurset. Gi beskjed dersom du ikkje ønsker bevertning.

RETTAR, EIGENANDEL OG OPPLÆRINGSPENGAR

Eigenandel på 375 kr (førast på eigenandelskortet).

Lenke til informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

NYTTIGE NETTSIDER

ME-foreningen
Fann du det du leita etter?