Depresjonsmeistring (KiD)

Kurs, 29.01.2018, DPS Vegsund

Kurs for vaksne som kjenner seg nedstemte eller deprimert (frå lett til moderat) på ein måte som går ut over kvaliteten på livet eller evnen til å fungere.

Kurset bygger på kognitiv metode. Du får undervising som kan gjere deg merksam på tankane dine, og lære å sjå samanhengen mellom tankar og følelsar. Du lærer korleis du kan vurdere og endre negative tolkingar av det som skjer. Du lærer også korleis du kan kjenne igjen eit negativt mønster på tankar og endringar, og korleis du kan hindre dette.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta på kurset må du ha tilvisng frå fastlegen din eller gjennom anna kontakt med helsetenesta. 

Når og kor

Dato
29.01.2018 
Klokkeslett
Stad
Vegsund
  
Arrangør
DPS Vegsund
 
Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt med oss for meir informasjon.
Telefon: 70 10 67 60
 
Meir informasjon
psyksenter.vegsund@helse-mr.no  
  • Det er plass til 8 - 12 deltakarar på kvart kurs
  • Kurset går over ti samlingar, kvar samling varer i 2,5 timar
  • Vi bruker kursbok aktivt gjennom heile kurset
  • Vi følgjer vanlege polikliniske satsar, som er med på opparbeiding av frikort
  • Kurset blir leia av godkjent kursleiar

Fann du det du leita etter?