Helsenorge

Det gode liv – heile livet

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 25.09.2017, Læring og meistringssenteret

Alle ønsker vi å ha det godt gjennom heile livet. Under Forskingsdagane får du mange refleksjonar rundt korleis ein kan legge til rette for det i ulike fasar og situasjonar i livet.

Saman med Helse Møre og Romsdal og Sjustjerna helse og omsorg arrangerer Høgskulen i Volda seminaret "Det gode liv - heile livet." Målet er at dette skal bli eit årleg arrangement under Forskingsdagane.

Program:

  • Refleksjon over kva det gode liv kan vere ved professor Roar Amdam, Avdeling for samfunnsfag og historie
  • "Palliasjonsprosjektet" ved prosjektleiar Anette Tarberg, Ulstein kommune
  • "Kvardagslivsrehabilitering" ved ergoterapeut Monica Gustavsen, Ørsta kommune.
  • korleis sang og musikk kan nyttast i demensomsorga. Høgskulelektor Øystein Salhus, Avdeling for kulturfag, vil spele for oss og samstundes demonstrere.
  • Sårbare barn og unge og brukarmedverknad ved  førsteamanuensis Bente Hasle, Avdeling for samfunnsfag og historie.
  • "Barndom". Margreth Olin sin omdiskuterte film

Når og kor

Dato
25.09.2017 
Klokkeslett
18:00-21:00
Stad
Høskolen i Volda, Berte Kanutte-huset, rom 161, (store BK)
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
Helse Møre og Romsdal, Sjustjerna helse og omsorg og Høgskulen i Volda  

Arrangementet er oper for alle og gratis.

Del av Forskingsdagane 21.-28. september i Volda

Les mer om Forskingsdagane i Volda

Fann du det du leita etter?