Diabetes type 1 - Kristiansund

Kurs, 03.05.2017, Medisinsk poliklinikk Kristiansund

På kurset lærer ein om kva insulinkrevande diabetes er og kva behandlingar som finnast.

Kurset er eit samarbeid mellom medisinsk poliklinikk, Norges Diabetesforbund og Lærings- og meistringssenteret. På kurset lærer ein om kva insulinkrevande diabetes er, og behandlingar som finnast.

Legespesialist, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og brukerrepresentant informerar om kva ein kan bidra med for å leve eit godt liv med sjukdommen.

Diabetessjukepleier forteller om berekning av insulindosar.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å kunne delta må du ha ei tilvising frå din lege. Tilvisinga kan ordnas pr telefon til ditt fastlegekontor. Tilvising sendast elektronisk til medisinsk poliklinikk ved sjukehuset i Kristiansund

Når og kor

Dato
03.05.2017 
Klokkeslett
Stad
Kristiansund sjukehus
Auditoreiet
 
Arrangør
Medisinsk poliklinikk Kristiansund
I samarbeid med Lærings- og meistringssenteret Helse MR og Norges Diabetesforbund 
Kontaktinformasjon
Medisinsk poliklinikk, Kristiansund sjukehus. Tlf. 71 12 23 00
 

Påmeldingsfrist: 21. april 2017

Påmelding til: Medisinsk poliklinikk, Kristiansund sjukehus. Tlf. 71 12 23 00

Kursavgift:

Kr. 345.- (påførast eigenandelskort). For den som har frikort er det gratis. Faktura sendast i etterkant av kurset.

Kaffi/te, frukt og lunsj:

Kr 120 pr person.
Faktura sendast i etterkant av kurset. Gje beskjed dersom du ikkje ønskjer bevertning.

Bindande påmelding:

Det er bindande påmelding . Ved ikkje møtt vil den enkelte bli belasta med kr 690,-.

Venleg gje beskjed i god tid dersom det er særskilde behov vi skal ta omsyn til f.eks. kost, høyrsel etc.

Tenk gjerne gjennom spørsmål på førehand.

Fann du det du leita etter?