HELSENORGE

Diabetes type 1 - Kristiansund

Kurs, 01.11.2017, Medisinsk avdeling Kristiansund


Kurs for deg med type 1 diabetes.

Detaljert program m.v. finn du i vedlagt invitasjon!

Tema på kurset

  • Kva påverkar blodsukkeret?
  • Kosthald, tolking av varedeklarasjonar og berekning av matinnhald
  • Insulinpumpe

Kurset er frå kl. 09.00 - 15.30. Det er sett av tid til spørsmål og erfaringsutveksling.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Du treng tilvising frå lege dersom du ikkje har oppfølging ved medisinsk poliklinikk.

Når og kor

Dato
01.11.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30
Stad
Kristiansund sjukehus
Auditoriet.
 
Arrangør
Medisinsk avdeling Kristiansund
i samarbeid med Læring og meistringssenteret og Diabetesforbundet 
Kontaktinformasjon
Bindande påmelding til medisinsk poliklinikk på telefon 71 12 23 00.
 

Kursavgift


Kurset har ein eigendel på 345 kroner. Denne kan du føre på eigendelskortet. Ved forfall utan beskjed blir det fakturert dobbel eigendel.

Informasjon om refusjon av reiseutgifter blir gitt på kurset.

Lunsj

Prisen for lunsj, inkludert kaffi, te og frukt, er 120 kroner.  

Faktura blir sendt i etterkant.

Meld frå ved påmelding om spesielle behov (kost, høyrsel) og viss du ikkje ønsker lunsj.

Invitasjon til kurs - Diabetes 1

Velkommen!

Fann du det du leita etter?