Helsenorge

Diabetes Type 2 - Ålesund

Kurs, 09.05.2017-10.05.2017, Medisinsk avdeling Ålesund

Sjukdomsforståing, behandling og korleise mestre eit liv med diabetes type 2 er sentrale element i kurset.

Innhold

 • medikamentell behandling
 • seinkomplikasjonar
 • føtter og diabetes
 • blodsukker apparat/måling - kva påvirkar blodsukkeret?
 • kost ved diabetes
 • meistring
 • fysisk aktivitet
 • gode råd knytt til arbeidsliv ved kronisk sjukdom/ rettar knytt til arbeid
 • diabetesforbundet
 • gruppeoppgåve
 • bruk av plansjar og diabetesbehandling

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å kunne delta må du ha ei tilvising frå din lege.

Når og kor

Dato
09.05.2017-10.05.2017 
Klokkeslett
Stad
Ålesund sjukehus
LMS
Åsebøen 11, 8.etg
 
Arrangør
Medisinsk avdeling, Ålesund
 
Kontaktinformasjon
Kamilla Træen, medisinsk avd.,
E-post: kamilla.treen@helse-mr.no  
Telefon: 70 10 53 86
 

Eigenandel:

Kr 345,- (påførast eigenandelskort). For den som har frikort er det gratis. Du får faktura for betaling.

Ønskjer du å ha med pårørande, vil vi gjerne ha beskjed om dette på forhand.

60,- for lunsj pr. dag

Gi beskjed på forhånd om du ikke ønsker lunsj/ evt allergi

Bindande påmelding:

Det er bindande påmelding . Ved ikkje møtt vil den enkelte bli belasta med kr 690,-.

Venleg gje beskjed i god tid dersom det er særskilde behov vi skal ta omsyn til f.eks. kost, høyrsel etc.

Tenk gjerne gjennom spørsmål på førehand.

Fann du det du leita etter?