Diabetes type 2 - Kristiansund

Kurs, 19.04.2017-24.04.2017, Medisinsk avdeling Kristiansund

På kurset lærer ein om kva diabetes er og korleis ein kan godt leve med sjukdommen.

Kurset er et samarbeid mellom medisinsk avdeling, Norges Diabetesforbund og Lærings- og meistringssenteret.

På kurset lærer ein om kva diabetes er og korleis ein kan godt leve med sjukdommen. Det er innlegg frå legespesialist, farmasøyt, fysioterapeut og brukerrepresentant  mm. Fysioterapeuten tar deltakare med på fysiske aktiviteter og det er muligheit for å måle blodsukkeret fleire gangar under kurset.

Tema på kurset

  • Kva er diabetes?
  • Kosthald, mattips
  • Fysisk aktivitet
  • Blodsukkermåling

Kurset går over to dagar.

Det er sett av tid til spørsmål og erfaringsutveksling.


Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å kunne delta må du ha ei tilvising frå din lege. Tilvisinga kan ordnas pr telefon til ditt fastlegekontor. Tilvising sendast elektronisk til medisinsk poliklinikk ved sjukehuset i Kristiansund

Når og kor

Dato
19.04.2017-24.04.2017 
Klokkeslett
Stad
Kristiansund sjukehus
Auditoriet
 
Arrangør
Medisinsk avdeling Kristiansund
i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret Helse MR og Norges Diabetesforbund. 
Kontaktinformasjon
Lærings- og meistringssenteret v/ Bente Bae Olsen – tlf. 71 12 09 98
 

Ta med blodsukkerapparat

Påmeldingsfrist: 7. april 2017

Påmelding til:

Medisinsk poliklinikk, Kristiansund sjukehus. Tlf. 71 12 23 00

Kursavgift:

Kr. 345.- (påførast eigenandelskort). For den som har frikort er det gratis. Faktura sendast i etterkant av kurset.

Kaffi/te, frukt og lunsj:

Kr 240 pr person for begge dagar.
Faktura sendast i etterkant av kurset. Gje beskjed dersom du ikkje ønskjer bevertning.

Bindande påmelding:

Det er bindande påmelding . Ved ikkje møtt vil den enkelte bli belasta med kr 690,-.

Venleg gje beskjed i god tid dersom det er særskilde behov vi skal ta omsyn til f.eks. kost, høyrsel etc.

Tenk gjerne gjennom spørsmål på førehand.

Fann du det du leita etter?