HELSENORGE

Dialogmøte Møre og Romsdal 2016

Møte, 31.10.2016, Samhandlingsavdelinga

Målgruppe er ordførarar, rådmenn og fagsjefar/ansvarlege frå kommunane samt direktøren, klinikksjefar og fagsjefar i helseføretaket.

Dialogmøtet har som formål at kommunane og helseføretaket i Møre og Romsdal møtast til informasjonsutveksling og drøfting av prinsipielle og strategiske saker.

Samarbeidspartar
Program for Dialogmøtet 2016 er forankra i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal.

Praktisk informasjon
Dialogmøtet vert arrangert ved Scandic Seilet Hotell i Molde og er gratis for deltakarane.

Når og kor

Dato
31.10.2016 
Klokkeslett
09:30-15:45
Stad
Scandic Seilet Hotell, Gideonvegen 2, 6412 Molde
 
Arrangør
Samhandlingsavdelinga
Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal  
Kontaktinformasjon
Britt Valderhaug Tyrholm, samhandlingssjef Helse Møre og Romsdal HF
E-post: Britt. Valderhaug.Tyrholm@helse-mr.no
 
Meir informasjon
Meir informasjon om samhandlingsarbeidet i Møre og Romsdal  

Program

 09:30 - 10:00 - Registrering

10:00 - 10:15 - Velkomen v/ ordførar og leiar KS Anders Riise og leiar Overordna samhandlingsutval Petter Bjørdal

10:15 - 11:00 - Sentrale føringer: Krav til spesialisthelsetenesta og krav til kommunehelsetenesta når målet er pasienten si helseteneste? v/ Helse- og omsorgsdepartementet

11:00 - 11:15 - Beinstrekk

11:15 - 11:45 - Helseføretaket. Strategi og utvikling i helseføretaket herunder SNR v/Adm.dir Espen Remme

11:45 - 12:15 - Kommunane - korleis møter kommunane utfordringane og korleis blir det prioritert? v/ rådmann Arne Ingebritsen i Kristiansund kommune

12:15 - 13:00 - Lunsj

13:00 - 13.30 - Drøfting rundt bordet - problemstilling til diskusjon:
Etter det du har høyrt - Er kursen rett når det gjeld å skape pasienten si helseteneste i Møre og Romsdal?

13:30 -13:45 - Status i arbeidet innan dei prioriterte fagområda
v/ samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm 

13:45 - 14:05 - Felles journalsystem "Helseplattformen" i Helse Midt Noreg og den nasjonale målsettinga om "ein innbyggar - ein journal"
v/ kommuneroverlege i Ulstein og Hareid kommune Inger Lise Kaldhold og e-helse rådgivar IKT Orkide Atle Betten

14:05 - 14:20 - Beinstrekk

14:20 - 14:50 - Drøfting rundt bordet - problemstilling til diskusjon:
Etter det du har høyrt - korleis rekruttere, utvikle og behalde naudsynt kompetanse i helsetenesta?

14:50 - 15:20 - Tilbakemeldingar frå diskusjonen rundt borda - dialog, innspel og kommentarar

15:20 - 15:45 - Samandrag av dagen med skisse til satsingstema framover mot dialogmøtet i 2017

Praktisk informasjon
Dialogmøtet vert arrangert ved Scandic Seilet Hotell i Molde og er gratis for deltakarane.

Meld deg på dialogmøtet

Program i utskriftsvenleg format

Fann du det du leita etter?