HELSENORGE

Epilepsi - foreldre og fagpersonar - Kristiansund

Kurs, 28.09.2017, Habilitering barn og ungdom Kristiansund

Kurset er for foreldre med barn og ungdom med Epilepsi og aktuelle fagpersonar.

Tema:

  • Sjukdom
  • behandling
  • medisiner
  • førstehjelp
  • beredskapsplan
  • pedagogiske konsekvenser
  • brukerhistorie
  • erfaringsutveksling

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å kunne delta må du ha ei tilvising frå din lege. Tilvisinga kan ordnas pr telefon til ditt fastlegekontor. Tilvising sendast elektronisk til Pediatrisk poliklinikk, Kristiansund sjukehus. Foreldre henvises til kurset i barnets navn.

Når og kor

Dato
28.09.2017 
Klokkeslett
Stad
Kristiansund sjukehus
Auditoriet
 
Arrangør
Habilitering barn og ungdom Kristiansund
i samarbeid med Lærings- og meistringssenteret Helse MR og Norsk Epilepsiforbund (NEF) 

Påmeldingsfrist:

21.september

Påmelding til:

Pediatrisk poliklinikk, Kristiansund sjukehus. Tlf. 71 12 15 90

Kursavgift:

Kurset er gratis for foreldre . Det er ingen kursavgift for fagfolk.

Opplæringspenger:

Foreldre kan søke NAV om opplæringspenger for å få dekt tapt arbeidsfortjeneste. Nærmere informasjon vil bli gitt ved oppstart av kurset.

Kaffi/te, frukt og lunsj:

Kr 130 pr person.
Faktura sendast i etterkant av kurset. Gje beskjed dersom du ikkje ønskjer bevertning.

Venleg gje beskjed i god tid dersom det er særskilde behov vi skal ta omsyn til f.eks. kost, høyrsel etc.

Fann du det du leita etter?