HELSENORGE

Epilepsi – når medisinar ikkje verkar, kva da? - Ålesund

Temakveld, 07.09.2017

Norsk Epilepsiforbund saman med Lærings- og meistringssenteret og andre fagpersonar i Hele Møre og Romsdal inviterer til samling om vanskeleg behandlingsbar epilepsi.

Det vert direkte visning frå eit kurs på Litteraturhuset i Oslo.
Samlinga er for aktuelle pasientar og deira pårørande. Fagfolk er også velkomne.

Kurset inneheld faglige foredrag om følgjande tema:

 • Terapiresistens, oversikt og mekanismer
  v/ prof II Erik Taubøll, Rikshospitalet
 • Diettbehandling barn/voksne
  v/ Kathrine Cammermeyer Haavardsholm,
  klinisk ernæringsfysiolog, Spesialsykehuset for epilepsi
 • Nevrostimulering (VNS, DBS)
  v/ nevrolog Hrisimir Kostov, Oslo universitetssykehus

Det vert lagt opp til at personar som følgjer streaminga kan sende inn spørsmål via sms.
I siste del av kurset vil spørsmål frå sms og tilhøyrarar i salen bli svart av føredragshaldarane.
Det vert også rom for diskusjon og lokal informasjon.

På samlinga vil også representantar frå epilepsiforeining delta.

Det vert samling i Ålesund, Molde og Kristiansund

Om du ikkje kan kome vil det være mogleg å følgje føredraga på eigen PC.
Du vil finne informasjon om det på www.epilepsi.no  

Foredraga vil vere tilgjengeleg i etterkant, men da er det ikkje mogleg å sende inn spørsmål.

Når og kor

Dato
07.09.2017 
Klokkeslett
18:00-21:00
Stad
Ålesund sjukehus
Auditoreiet
 
Arrangør
Norsk Epilepsiforbund saman med Lærings- og meistringssenteret og andre fagpersonar i Hele Møre og Romsdal  
Kontaktinformasjon
 
Meir informasjon
Toril.Kvisvik@helse-mr.no  
Fann du det du leita etter?