HELSENORGE

Fagdag om barn som pårørande

Fagseminar, 14.02.2017, Samhandlingsavdelinga

Målgruppe:  Leiarar og tilsette i kommunane i Møre og Romsdal. Barneansvarlege og leiarar i Helse og Møre Romsdal HF.

tog.jpg

PROGRAM

Kl. 09.30 - 10.00: Registrering

Kl. 10.00:  Velkommen! v/ Anne Hollingen. Barnekoordinator for HMR HF

Kl. 10.05 – 11.00: Loven i praksis - grunnleggande føringar og leiarinvolvering. v/  Siri Gjesdahl daglig leder i Barns Beste

Kl. 11.15 – 11.45: Brukarhistorie. Kari Myklebust blir intervjua av Håvard Ervik

12.00 – 12.45:

  1. Parallellsesjon A: Vold i nære relasjonar v/ Siri Leraand. Regionalt senter for vold og traumatisk stress (RVTS)

  2. Parallellsesjon B: Erfaringar med sorg og sorggruppar for barn som pårørande.  V/ kreftkoordinator Liv Skjørsæther Johnsen, diakon Rigmor Dahl og sykehusprest, Håvard Ervik.

  3. Parallellsesjon C: « Mitt barn blir også sett» Om barn som pårørande og foreldrestøtte v/ rådgiver i psykisk helse Lisbeth Slyngstad og kreftkoordinator Merete Kløvning

12.45 – 13.45: Lunsj

13.45 – 15.45: Barn som pårørande. «Den vanskelege samtalen» v/ psykologspesialist Marianne Straume

Avslutning - Vel heim

Påmelding:

Tilsette i HMR HF melder seg på internt via Læringsportalen.

Tilsette frå kommunane melder seg på her:

Kursavgift kr. 630,-

Bindande påmelding ved betaling innan 1. februar 2017 - Klikk her.

Når og kor

Dato
14.02.2017 
Klokkeslett
09:30-16:00
Stad
Scandic Parken Hotell i Ålesund
 
Arrangør
Samhandlingsavdelinga
 
Fann du det du leita etter?