HELSENORGE

Forsking på læring og meistring

Fagseminar, 05.10.2016, Læring og meistringssenteret

Velkomen til den første regionale videokonferansen om forsking på læring og meistring!

 

Samarbeidspartar:
Professor Aslak Steinsbekk, saman med forskergruppa for pasientopplæring og brukarmedverknad ved NTNU, er fagleg ansvarleg for konferansen. Målet med videokonferansen er å presentere oppdatert forsking som er nyttig i utøving av praksis.

Praktisk informasjon:
Videokonferansen er eit gratis arrangement og det er ikkje naudsynt med påmelding. Dersom du ønskjer å delta, kan du møte på ein av følgjande visningsstader:

Volda sjukehus, møterom 1.
Kontaktperson: Jan Ole Bolsø
mob: 90 93 84 87
e-post: jan.ole.bolso@helse-mr.no   

Kristiansund sjukehus, pasientbiblioteket, etg. -1.
Kontaktperson: Toril Kvisvik
tlf:71 12 09 99
e-post: toril.kvisvik@helse-mr.no

Molde sjukehus, Høvding-bygget 2 etg.
Kontaktperson: Kari Anne Nerland
Tlf: 71 12 07 89
e-post: Kari.Anne.Nerland@helse-mr.no

Trondheim, Kunnskapssenteret - KA11
Kontaktperson: Borghild Lomundal
tlf: 72 57 69 08
e-post: borghild.kristin.lomundal@stolav.no

Trondheim, Lian, Avdeling for ervervet hjerneskade
Kontaktperson: Ingunn Haus
Tlf: 72 55 31 42
e-post: Ingunn.Haus@stolav.no

Levanger sykehus, Lille møterom Arken
Kontaktperson: Ann Kathrin Hagen Røstad
tlf: 74 09 89 85
e-post: Ann.Katrin.Rostad@helse-nordtrondelag.no

Namsos sykehus, Bygg A, rom A4 (4.etg)
Kontaktperson: Ann Kathrin Hagen Røstad
tlf: 74 09 89 85
e-post: Ann.Katrin.Rostad@helse-nordtrondelag.no

Ålesund sykehus, Kreftbygget
Kontaktperson: Espen Ervik
Tlf: 70 10 63 96
e-post: Espen.Ervik@helse-mr.no

Deltakar kan også bruke eige videokonferanseutstyr. Meld frå til
jan.ole.bolso@helse-mr.no slik at andre også kan møte og slik at arrangør får ei oversikt over kor mange som vil delta.

For oppkobling til virtuelt møterom, ring 997142
Om du er utanfor Helsenett, må du bruke hmr.ropp@uc.nhn.no

Program

10:00-10:05 - Innleiing

10:05-11:20 - Hovudtema: Forskingsartiklar som omhandlar "motivation and self-regulation to increase physical activity" v/ professor Aslak Steinsbekk. Drøfting og spørsmål. 

Videokonferanse forsking, læring og meistring - professor Aslak Steinsbekk from Helse Møre og Romsdal on Vimeo.


11:20-11:50 - Presentasjon av aktuelle prosjekt i Midt-Noreg.
Forventningar, erfaringar og effekt av meistringskurs ved Friskliv for meistring for mennesker med langvarige smerter v/PhD Stipendiat Torunn Hatlen Nøst.

Langtidsmedlemmars bruk og egenopplevde motivasjon for å besøke treningssenteret  v/PhD stipendiat Liv Riseth

Videokonferanse forsking, læring og meistring - phd stipendiat Torunn Hatlen Nøst from Helse Møre og Romsdal on Vimeo.


Videokonferanse forsking, læring og meistring - phd stipendiat Liv Riseth from Helse Møre og Romsdal on Vimeo.


11:50-12:00 - Avsluttande kommentarar

Program i utskriftsvenleg format (bokmål)

Når og kor

Dato
05.10.2016 
Klokkeslett
10:00-12:00
Stad
Videokonferanse
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
Regional ressursgruppe for opplæring av pasientar og pårørande i Midt-Noreg 
Kontaktinformasjon
Jan Ole Bolsø
mobil: 90 93 84 87
e-post: jan.ole.bolso@helse-mr.no
 
Fann du det du leita etter?