Friskliv og meistring i eit endringsperspektiv

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 15.04.2016

Tilnærming til viktige folkehelseutfordringar på Søre Sunnmøre - kven har ansvaret?
Påmeldingsfrist: 08.04.2016

Når og kor

Dato
15.04.2016 
Klokkeslett
08:15-15:15
Stad
Høgskulen i Volda; store auditorium
 
Arrangør
Programkomiteen 
Meir informasjon
Program og påmelding  

Målgruppe:  Alle med interesse for friskliv og meistring.

Leiarar og helse- og sosialpersonell i Sjustjerna-kommunane (til dømes lege/ fysioterapeut/ ergoterapeut/ psykisk helse og rus/ sjukepleiar/ PPT/tilsette i NAV/helsesøster/ miljøarbeidar/ tannhelseteneste); leiarar og tilsette i helseforetaket knytt til Volda sjukehus og Mork rehabiliteringssenter;  ordførarar, politikarar og administrasjon (planleggjarar/rådmenn/folkehelsekoordinatorar) i regionen, studentar og tilsette ved  Høgskulen i Volda, brukarar og  brukarorganisasjonar, frivilleg sektor.

Deltakaravgift inkludert lunsj:  250,- kroner.
20 plassar er reservert tilsette og studentar ved Høgskulen i Volda. Her gjeld prinsippet om "førstemann til mølla".

Påmelding innan  8. april 2016.

Fann du det du leita etter?