HELSENORGE

Helsepedagogikk

Kurs, Vår 2023, Læring og meistringssenteret

Lærings- og meistringssenteret arrangerer årleg kurs i helsepedagogikk i Møre og Romsdal i samarbeid med ulike partar. Neste kurs vert våren 2023.

Målgruppe

Tilsette og helsepersonell i kommunar, tilsette/ helsepersonell i Helse Møre og Romsdal samt brukarrepresentantar.

Målsetting med kurset

Sette tilsette og brukarrepresentantar i stand til å gjennomføre og utvikle opplæringstiltak for pasientar og pårørande, i hovedsak gruppebaserte tilbod. Dette for å fremme læring om helse og sjudom, styrke meistring og gode livsval når sjukdom eller skade oppstår.

Meir om kurset

Dei helsepedagogiske kursa er gratis, dekker heile fylket og varer ca. 2 - 3 dagar. Kurset er ofte fysisk i nærleiken av eit av sjukehusa i Møre og Romsdal, men kurset kan også vere (delvis) digitalt. Meir informasjon og program vert tilsendt. 

Kurset inneheld mellom anna tema som pedagogikk i helsetenestene, brukarmedverknad, helsekompetanse, presentasjonsteknikk, gruppe- og gruppeprosessardidaktikk og mestring. I tillegg til fokus på digital opplæring og markedsføring. 

Kursa baserer seg på Regional rammeplan for helsepedagogikk i Helse Midt-Noreg (pdf) I tillegg til Rettleiar for digital opplæring for pasientar og pårørande der dette er relevant.

Påmelding via Læringsportalen til Helse-Midt vert lagt ut når kurset nærmar seg. 

Kursa er søkt inn for godkjenning til ulike helsefaglege vidareutdanningar.

Når og kor

Tid
Vår 2023
Klokkeslett
 
Stad
Molde sjukehus
Avklarast
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
 
Medarrangør

Kristiansund og Aure frislivssentral,
Ålesund kommune, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og LMS

Kontaktinformasjon
Astrid Ljøkjell Solem, teamkoordinator LMS

Ta kontakt via e-post under.
 
Meir informasjon
astrid.ljokjell.solem@helse-mr.no  
Fann du det du leita etter?