Hjartekurs - Kristiansund

Kurs, 22.05.2017-29.05.2017, Medisinsk poliklinikk Kristiansund

Hjartekurs for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller har angina pectoris.

Kurset er eit samarbeid mellom medisinsk poliklinikk, Seksjon for kliniske støttefunksjonar,  Lunge-Hjerte Landsforeining,   og Lærings- og meistringssenteret. Årsak, kost og trening er tema på kurset. Brukerrepresentant forteljar om sine erfaringar.

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å kunne delta må du ha ei tilvising frå din lege. Tilvisinga kan ordnas pr telefon til ditt fastlegekontor. Tilvising sendast elektronisk til medisinsk poliklinikk ved sjukehuset i Kristiansund.

Når og kor

Dato
22.05.2017-29.05.2017 
Klokkeslett
Stad
Kristiansund sjukehus
Auditoriet ved Kristiansund sjukehus
 
Arrangør
Medisinsk poliklinikk Kristiansund
I samarbeid med Seksjon for kliniske støttefunksjonar, Lærings- og meistringssenteret Helse MR og LHL 
Kontaktinformasjon
Medisinsk poliklinikk, Kristiansund sjukehus. Tlf. 71 12 23 00.
 

Påmeldingsfrist: 15. mai 2017

Påmelding til:

Medisinsk poliklinikk, Kristiansund sjukehus. Tlf. 71 12 23 00

Kursavgift:

Kr. 345.- (påførast eigenandelskort). For den som har frikort er det gratis. Faktura sendast i etterkant av kurset.

Kaffi/te, frukt og lunsj:

Kr 260 pr person for begge dagar.
Faktura sendast i etterkant av kurset. Gje beskjed dersom du ikkje ønskjer bevertning.

Bindande påmelding:

Det er bindande påmelding . Ved ikkje møtt vil den enkelte bli belasta med kr 690,-.

Venleg gje beskjed i god tid dersom det er særskilde behov vi skal ta omsyn til f.eks. kost, høyrsel etc.

Tenk gjerne gjennom spørsmål på førehand.

Fann du det du leita etter?