Helsenorge

Hjartekurs - Kristiansund

Gruppeopplæring, 16.10.2017-23.10.2017, Medisinsk poliklinikk Kristiansund

Hjartekurs for deg som har gjennomgått hjerteinfarkt eller har angina pectoris

Årsak, kost og trening er tema på kurset. Brukerrepresentant forteljar om sine erfaringar.

Kurset er eit samarbeid mellom medisinsk poliklinikk, Seksjon for kliniske støttefunksjonar,  Lunge-Hjerte Landsforeining,   og Lærings- og meistringssenteret. 

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å kunne delta må du ha ei tilvising frå din lege. Tilvisinga kan ordnas pr telefon til ditt fastlegekontor. Tilvising sendast elektronisk til medisinsk poliklinikk ved sjukehuset i Kristiansund

Når og kor

Dato
16.10.2017-23.10.2017 
Klokkeslett
Stad
Kristiansund sjukehus
Auditoriet
 
Arrangør
Medisinsk poliklinikk Kristiansund
seksjon for kliniske støttefunksjonar, Lærings- og meistringssenteret Helse 
Kontaktinformasjon
Medisinsk poliklinikk, Kristiansund sjukehus. Tlf. 71 12 23 00.
 

Påmeldingsfrist:

9. oktober 2017

Påmelding til:

Medisinsk poliklinikk, Kristiansund sjukehus. Tlf. 71 12 23 00

Kursavgift:

Kr. 345.- (påførast eigenandelskort). For den som har frikort er det gratis. Faktura sendast i etterkant av kurset.

Kaffi/te, frukt og lunsj:

Kr 260 pr person for begge dagar.
Faktura sendast i etterkant av kurset. Gje beskjed dersom du ikkje ønskjer bevertning.

Bindande påmelding:
Det er bindande påmelding . Ved ikkje møtt vil den enkelte bli belasta med kr 690,-.

Venleg gje beskjed i god tid dersom det er særskilde behov vi skal ta omsyn til f.eks. kost, høyrsel etc.

Tenk gjerne gjennom spørsmål på førehand.

Fann du det du leita etter?