HELSENORGE

Hjerneslag - Ålesund

Gruppeopplæring, 01.11.2017-22.11.2017, Medisinsk sengepost 5 Ålesund

Du som har hatt slag og dine pårørande skal få auka kunnskap om hjerneslag og korleis best leve etter hjerneslaget.

Pasientar som har hatt hjerneslag og deira pårørande opplæring med fokus på informasjon.

Gruppeopplæringa er tilrettelagt pasientar 3 - 6 mnd etter gjennomgått hjerneslag. Pasientane skal ikkje bu på sjukeheim eller ha annan alvorleg langtkomen sjukdom.

Det er ønskeleg at ein tek med pårørande slik at dei også kan lære om sjukdommen. Opplæringa er tverrfagleg, det vil seie at det vil delta tverrfaglege yrkesgrupper på opplæringa.

Klasseromsundervisning
Vi inviterer  til fire samlingar med faglege innlegg, diskusjon og samtalar.

Pasientar som har vore innlagt med hjerneslag får invitasjon til å delta.

Når og kor

Dato
01.11.2017-22.11.2017 
Klokkeslett
12:00-14:30
Stad
Ålesund sjukehus
Læring og meistringssenteret
 
Arrangør
Medisinsk avdeling post 5 Ålesund
 
Kontaktinformasjon
Hilde Christin Rognsø Furstrand
70 10 59 10/ 70 10 58 85
 

Gi beskjed om du treng spesiell kost, har behov for teleslynge etc
Rullestolbrukar: om du har behov for assistanse under opplæringa må du ta med ledsager

Påmeldingsfrist:

19. oktober

Påmelding til:

Sekretær ved sengepost: 70 10 58 85

Kursavgift:

Kr 345,- (påførast eigenandelskort). For den som har frikort er det gratis. Faktura sendast i etterkant av kurset.

Kaffi/te, frukt og lunsj:

Kr 75 pr person per gong
Faktura sendast i etterkant av kurset. Gje beskjed dersom du ikkje ønskjer bevertning.

Bindande påmelding:

Det er bindande påmelding . Ved ikkje møtt vil den enkelte bli belasta med kr 690,-.

Tenk gjerne gjennom spørsmål på førehand.

Fann du det du leita etter?