IBD - Volda

Eit kurstilbod til deg med inflammatorisk tarmsjukdom
Ulcerøs Colitt eller Morbus Crohns

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Fastlege eller spesialist i fordøyingssjukdomar kan tilvise deg til kurs i spesialisthelsetenesta.

Du må melde deg på snarast og seinast innan 10.09.20. Pga Covid 19 situasjonen er der begrensa plassar, ikkje alle får plass, men ein vert då lagd på venteliste for seinare kurs.

Mål

Auka kunnskap og forståing av sjukdomen og korleis ein betre kan meistre kvardagen.

Møte andre med same sjukdom og utveksle erfaringar.

Råd og rettleiing.

Tema

  • Ulcerøs kolitt og Crohns sykdom – Sykdomsforståelse,  medisinsk behandling og tilleggs-sykdommer
  • Det psykiske aspektet ved kronisk sykdom
  • Kost og ernæring
  • Legemidlar
  • «Å leve med kronisk sykdom»
  • Rettigheter ved kronisk sjukdom  
  • Stomiundervisning

Eigenandel

Du betalar ein eigenandel på 351 kr for begge dagane, om ikkje du har frikort. Pårørande er gratis.

Dersom du er påmeldt og ikkje har meldt fråfall, vil du bli fakturert med kr 1053.


Lunsj 

Både pasient og pårørande betalar kvar kr. 100 pr. person pr. dag, for mat og drikke.
Gi beskjed ved påmelding hvis du har cøliaki, er vegetarianer etc.

OBS! Hugs å gi beskjed hvis du ikkje vil ha lunsj slik at du ikkje blir fakturert for denne.

Rettar

Opplæring er likestilt med fråvær i samband med behandling/undersøking og kjem difor inn under same regelverket, både når det gjeld reiserefusjon og sjukefråvær frå jobb.

Sjå meir om dine rettar på https://helse-mr.no/behandlinger/pasient-og-parorandeopplering


Fann du det du leita etter?