HELSENORGE

ICD (hjertestarter) - Molde

Gruppeopplæring, 18.04.2018, Poliklinikk for hjartesjukdommar Molde

Kurset er for personer som har inn-operert hjertestarter.

Tema blir:

Utreiing og behandling
Brukarhistorie og orientering om LHL
Informasjon frå leverandør av hjartestartarar
Psykiske aspekt ved å ha ei kronisk utfordring

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

Aktuelle kandidatar til kurset har fått invitasjon.

Når og kor

Dato
18.04.2018 
Klokkeslett
09:30-14:30
Stad
Molde sjukehus
Festsalen
 
Arrangør
Hjartemedisinsk poliklinikk Molde
i samarbeid med LHL og Lærings og Meistringssenteret 
Kontaktinformasjon
Kontaktperson: Gro-Elisabeth Årsheim
Medisinsk poliklinikk: Tlf.: 71 12 22 14
 

Kursavgift:

kr. 345 som føres på frikortet. Dobbel takst ved fråfall utan å gi beskjed.

Lunsj :

kr. 130 pr. per. og inkl. mat, kaffi, te og frukt
Meld frå ved spesielle behov.

Fann du det du leita etter?