HELSENORGE

Individuell plan - fagdag

Kurs, 23.11.2017, Læring og meistringssenteret

Fagdag for å informere om og fremme bruken av individuell plan. Dagen er for brukarar og pårørande, brukarorganisasjonar, fagpersonar og tilsette i kommune og helseføretak, politikarar, NAV og andre interesserte.

Programmet for dagen

 • Orientering om individuell plan - Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ Eilin Reinaas
 • Brukar og pårørande deler si erfaring med individuell plan.
 • E-læring - Koordinerande eining i Møre og Romsdal HF v/ Anne Hollingen
 • Erfaringar med bruk av individuell plan
  • Tildelingskontoret/ koordinerande eining i  Ålesund kommune v/ Mona Vedlog
  • NAV - ansatt frå kommune på Sunnmøre
  • Fylkesmannen i Møre og Romsdal v/ seniorrådgivar Eilin Reinaas
  • Politikar frå Ålesund kommune
  • Pasient- og brukarombud i Møre og Romsdal v/rådgivar Reidun E. H. Swan
 • Gruppearbeid med oppsummering i plenum

Når og kor

Dato
23.11.2017 
Klokkeslett
09:30-16:00
Stad
Ålesund Rådhus, bystyresalen
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
koordinerande eining i lag med Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Landsforeninga for pårørande innan psykisk helse (LPP), Tildelingskontoret/koordinerande eining i Ålesund kommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.  
Kontaktinformasjon
Kontaktperson:
Anne Hollingen ved koordinerande eining HMR.
Telefon: 908 06 996
E-post: anne.hollingen@helse-mr.no 
Påmeldingsfrist: 1. november
 
Meir informasjon
Meld deg på her Google skjema 

Fagdagen er gratis.

Det blir servert enkel lunsj.

Velkomen!

Fann du det du leita etter?