HELSENORGE

KOLS - Molde

Gruppeopplæring, 26.10.2017, Poliklikk for lungesjukdommar Molde

Kurset er for personar med KOLS grad 3. og 4. og går over 1. dag.

Program

Kl.10.00: Velkommen v/ Cherryl Ø. Johansen
Kl.10.05: Sykdomsforståelse og utvikling
                  v/lege Gry Nordal, med. avdeling                       
Kl.10.50: Pause
Kl.11.00: Behandling og bruk av medikament
                 v/overlege Kjersti Torgersen, med. avdeling
Kl.11.45: Kosthold v/ernæringsfysiolog Irene Mork
Kl.12.15: Lunsj
Kl.12.45: Inhalasjonsteknikk
                  v/ farmasøyt May Oddrun Nymark.
Kl. 13.15: Brukerinnlegg / LHL
Kl. 14.00: Fysisk aktivitet, avspenning, slimmobilisering
                 v/spes. fysioterapeut Ane Marte Bræin og andre   
                 faggrupper

                   Pauser underveis.

Hefte med program og informasjon

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta må du ha henvisning lege.
Pårørende trenger ikke henvisning

Når og kor

Dato
26.10.2017 
Klokkeslett
10:00-15:00
Stad
Molde sjukehus
Festsalen
 
Arrangør

i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret og LHL 
Kontaktinformasjon
Medisinsk avdeling tlf. nr. 71 12 22 28
 

Påmelding til:

Medisinsk avdeling tlf. nr. 71 12 22 28
Helse Nordmøre og Romsdal
Molde sjukehus, Parkveien 84
6407 MOLDE

Påmeldingsfrist: 12. oktober.

Kursavgift:

Kurset har en eigenandel på 345 kroner. Denne kan du føre på eigeandelskortet. Ved forfall utan beskjed blir det fakturert dobbel eigenandel.

Informasjon om refusjon av reiseutgifter blir gitt på kurset.

Lunsj:

Prisen for lunsj, inkludert kaffi, te og frukt, er kr. 130
Meld frå ved påmelding om spesielle behov (kost, hørsel) og om du ikkje ønskjer lunsj.

Faktura blir sendt i etterkant.

Fann du det du leita etter?