Helsenorge

KOLS - Molde

Gruppeopplæring, 24.05.2018, Poliklikk for lungesjukdommar Molde

Kurset er for personer med KOLS grad 3. og 4.

Tema blir:

  • Sjukdomsforståing og behandling
  • Inhalasjonsteknikk
  • Brukarinnlegg
  • Kosthald
  • Rettigheter
  • Psykiske utfordringar ved kroniske lidingar
  • Fysisk aktivitet
  • Avspenning
  • Slimmobilisering m. m

Tilvisning - du må ha tilvisning for å delta

du må ha tilvisning for å delta

For å delta må ein ha henvisning frå lege.

Pårørande treng ikkje henvisning

Når og kor

Dato
24.05.2018 
Klokkeslett
09:30-15:30
Stad
Molde sjukehus
Festsalen
 
Arrangør

i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret og LHL 
Kontaktinformasjon
Medisinsk avdeling tlf. nr. 71 12 22 28
 

Kursavgift:

Kurset har en eigenandel på 345 kroner. Denne kan du føre på eigenandels-kortet. Ved forfall utan beskjed blir det fakturert dobbel eigenandel.

Informasjon om refusjon av reiseutgifter blir gitt på kurset.

Lunsj:

Prisen for lunsj, inkludert kaffi, te og frukt, er kr. 130
Meld frå ved påmelding om spesielle behov (kost, hørsel) om du ikkje ynske lunsj.

Faktura sendes ut  etterkant.

Fann du det du leita etter?