Kurs i hofte- og kneartrose for pasientar og pårørande

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 05.12.2016-06.12.2016, Læring og meistringssenteret

Eit samarbeid mellom ortopedisk poliklinikk i Ålesund, Revmatikarforeninga og Lærings- og meistringssenteret i Ålesund.
Målgruppa er nydiagnostiserte personar med hofte- og kneartrose som ikkje er nyopererte.
Program:

Dag 1 - måndag 5. desember

09:00-09:15  Velkomen!
09:15-10:15  Kva er artrose?
10:15-10:30  Pause
10:30-11:15  Om legemidlar
11:15-12:00  Lunsj 
12:00-12:45  Artrose i eit meistringsperspektiv v/brukarrepresentant
12:45-13:45  Bevegelse og artrose
13:45-14:00  Oppsummering


Dag 2 - tysdag 6. desember

09:15-10:15  Aktuelle mogelegheiter og rettigheiter ved artrose
10:15-11:15  Korleis meistre kvardagen etter kurset?
11:15-12:15  Lunsj
12:15-13:15  Revmatikarforeninga
13:15-13:25  Pause
13:25-14:00  Spørsmål, erfaringsutveksling og evaluering


Program i utskriftsvenleg format

 

Når og kor

Dato
05.12.2016-06.12.2016 
Klokkeslett
09:00-14:00
Stad
Lærings- og meistringssenteret, Åsebøen 11. 8 etg.
 
Arrangør
Lærings- og meistringssenteret
i samarbeid med ortopedisk poliklinikk Ålesund sjukehus 
Kontaktinformasjon
Espen Ervik
fagkonsulent ved Lærings- og meistringssenteret
e-post: espen.ervik@helse-mr.no    
tlf: 70 10 63 96
 

Påmelding
For å kunne delta må du ha henvisning frå lege.
Påmelding meldast til ortopedisk poliklinikk. Tlf: 70 10 58 10
Påmeldinga er bindande. Ved ikkje møtt vil den enkete bli belasta med kr 690,-.

Kursavgift: Kr 345,- (påførast eigenandelskort). For den som har frikort er det gratis. Faktura vert sendt i etterkant av kurset.

Kaffe/te, frukt og lunsj: Kr 260,- per person totalt for begge dagar. Faktura vert sendt i etterkant av kurset.

Venlegst gje beskjed i god tid om det er særskilte behov vi skal ta omsyn til, til dømes kost, hørsel etc.

Fann du det du leita etter?