Lungekreft - Ålesund

Kurs, Medisinsk sengepost 1 Ålesund

Kurset er for deg som har fått eller er under behandling for lungekreft ved Ålesund sjukehus. Kurset er tilrettelagt for at pårørande kan delta.

Kurset går over tre onsdagar i mai.

Når og kor

Stad
Ålesund sjukehus
Åsebøen 11, 8 etasje.
 
Arrangør
Medisinsk avdeling post 1 Ålesund
 
Kontaktinformasjon
Olaug.noto@helse-mr.no 70 10 56 40 / 70 10 58 80
Randi.lystad@helse-mr.no 70 10 56 40
 

Program

Dag 1

10:00 Velkomen v/kreftsjukepleiar Olaug Notø og Randi Lystad

10:15 Å leve med lungekreft v/brukarrepresentant

11:00 Behandling og oppfølging ved lungekreft v/konstituert overlege Øyvind Yksnøy

12:00 Lunsj

12:45 Matens betyding ved alvorleg sjukdom v/ernæringsfysiolog

13:30 Gruppesamtale

14:00 Avslutning

Dag 2

10:00 Velkomen og oppsummering

10:15 Førebygging og symptomlindring v/kreftsjukepleiar

11:00 Humor og kreft v/Wenche Roald

12:00 Lunsj

12:45 Pusteromet v/Marthe Li og Ingunn Erstad. Trening og avspenning

14:00 Avslutning

Dag 3

10:00 Velkomen og oppsummering

10:15 Kreftkoordinator Merete Kløvning og Tanja Alme

11:00 Mogelegheiter og rettar v/Ellen Langnes

11:45 Lunsj

12:30 Plutselege endringar i livet. v/sjukehusprest Odd Arne Skogen. Gruppesamtalar

14:00 Avslutning

Påmelding

Påmelding innan til:

Eigendel

Som ved poliklinisk konsultasjon. Lunsj kr 50,- per kursdag. Denne betalast kontant på kurset.

Parkering

Du kan parkere ved Ålesund sjukehus. Kvitteringane kan du sende til pasientreiser. Sjå parkeringsoversikt under praktisk informasjon ved Ålesund sjukehus.


 

Fann du det du leita etter?